Tuyên truyền Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội

06:11, 22/11/2022
Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kiểm tra công nhận Mô hình “Tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên mạng xã hội” qua nhóm Facebook: Toàn dân Lâm Hà bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mô hình hoạt động thường xuyên, liên tục, nội dung bài viết, chia sẻ đa dạng, phong phú về chủ đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gương người tốt, việc tốt... có sức lan tỏa cao, được sự quan tâm, hưởng ứng ngày càng nhiều tầng lớp Nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lâm Hà đang cập nhật thông tin trên nhóm Facebook “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ ANTQ”
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lâm Hà đang cập nhật thông tin trên nhóm Facebook “Toàn dân Lâm Hà bảo vệ ANTQ”
 
Từ năm 2020, Công an huyện Lâm Hà triển khai Mô hình Tuyên truyền, xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên mạng xã hội Facebook. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng tại 11/16 xã, thị trấn.
 
Từ khi triển khai mô hình, Công an huyện cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện phân công cán bộ, chiến sĩ quản lý nhóm Facebook thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin của địa phương mình để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin do quần chúng Nhân dân cung cấp và giải đáp thắc mắc, kiến nghị, góp ý của người dân qua mục tin nhắn. Thường xuyên viết và đăng tải các bài viết về phòng, chống tội phạm; trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19... và các gương người tốt, việc tốt thông qua nhóm Facebook để người dân nắm bắt thông tin và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công tác viết bài, đăng tải thông tin trên không gian mạng luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an Nhân dân. 
 
Công an huyện tiến hành triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đăng tải chia sẻ các tin bài tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, các gương người tốt, việc tốt trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung và trong lực lượng Công an Lâm Hà nói riêng. Thông qua nhóm Facebook, Công an huyện Lâm Hà đã thông tin nhanh, chính xác, đầy đủ về tình hình vi phạm pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để người dân phòng ngừa, cảnh giác hiệu quả. Bên cạnh đó, thường xuyên đăng tải các bài viết hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, hình ảnh, tin, phóng sự truyền hình của các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động của lực lượng công an cũng như đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Những thông tin nghi vấn, những vấn đề thắc mắc mà người dân nhắn tin, tương tác trực tiếp được lực lượng công an tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả.
 
Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo huyện đã có số lượng tin, bài viết được đăng tải ngày càng tăng cao với nhiều chủ đề, tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng dẫn Nhân dân các biện pháp chủ động phòng, chống. Các bài viết về hoạt động của lực lượng công an thường xuyên được cập nhật, các tin nhắn, thắc mắc của người dân nhắn trên nhóm Facebook cơ bản đã được quan tâm trả lời, hướng dẫn kịp thời...Thống kê kết quả hoạt động nhóm Facebook của Ban Chỉ đạo huyện Lâm Hà từ khi thành lập mô hình đến nay có 4.314 thành viên tham gia (tăng 81,6% so với năm trước). 
 
Mô hình đã phát huy được tác dụng tích cực, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của lực lượng Công an Lâm Hà, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ý thức cảnh giác của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; sự kết nối, gắn kết giữa lực lượng công an với Nhân dân thêm mật thiết, kịp thời, tăng cường sự tương tác, sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân đối với mô hình càng được nâng lên. 
 
Trong thời gian tới, Công an huyện Lâm Hà tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ để thực hiện xây dựng Mô hình Tuyên truyền Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên mạng xã hội. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản trị viên, quy chế hoạt động vận hành của mô hình. Định hướng nâng cao hơn nữa chất lượng bài viết, chia sẻ; phấn đấu đến tháng 12/2022 đạt đến 5.000 thành viên tham gia, kết nối với các trang, nhóm của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện. Nâng cao hơn nữa chất lượng của mô hình theo hướng viết chia sẻ các bài viết mang tính thời sự trên địa bàn huyện, gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân. 
 
AN NHIÊN