Đam Rông: Giảm 52,8% số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

04:12, 06/12/2022
Theo thông tin từ UBND huyện Đam Rông, tính đến cuối tháng 11, trên toàn huyện xảy ra 34 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, giảm 38 vụ (tương đương 52,8%) so với cùng kỳ năm 2021.
 
Cụ thể, có 4 vụ khai thác rừng trái phép, 22 vụ phá rừng, 5 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 1 vụ tàng trữ lâm sản trái pháp luật, 1 vụ vi phạm về quản lý động vật rừng và 1 vụ vi phạm các quy định về quản lý lâm sản.
 
UBND huyện Đam Rông đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đến nay, đã xử lý được 30/34 vụ (chiếm tỷ lệ 88,2%). Trong đó, xử lý hình sự 7 vụ (chiếm 21%); xử lý hành chính 23 vụ (chiếm 70%) và 4 vụ đang trong quá trình điều tra, xác minh.
 
Năm 2022 trên địa bàn huyện Đam Rông không xảy ra cháy rừng, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm giảm 1,72 ha so với cùng kỳ năm 2021; duy trì độ che phủ rừng toàn huyện 65%.
 
NGỌC NGÀ