Trường hợp nào công chức tập sự được hưởng 100% lương?

06:12, 05/12/2022
Ông Trần Anh Đức (Nghệ An) trúng tuyển công chức xã năm 2018. Thời điểm đó, xã ông trúng tuyển thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Theo Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ông Đức được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, nhưng bộ phận tài chính – kế toán chi trả cho ông 85% lương. Ông Đức hỏi việc chi trả như vậy có đúng không?
 
Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:
 
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trước đây và được thay thế bởi Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quy định: "Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại Khoản 1 Điều này trong các trường hợp làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".
 
Do đó, đề nghị ông Trần Anh Đức liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để xác định nơi làm việc của ông có thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm cơ sở hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng trong quá trình tập sự.
 
(Theo Chinhphu.vn)