Tin buồn

08:10, 17/10/2022
- Đồng chí: VÕ VĂN LỢI - Sinh ngày: 02/02/1932
 
- Quê quán: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 
- Ngày vào Đảng: 02/02/1950 - Chính thức ngày: 24/4/1952
 
- Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 3, Đà Lạt.
 
- Đã từ trần vào lúc: 23 giờ 03 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2022
 
- Nhập liệm vào lúc: 15 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 10 năm 2022
 
- Lễ di quan vào lúc: 7 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2022
 
- An táng tại Nghĩa trang cán bộ Du Sinh.