ĐIỆN BÁO

18:47, 15/04/2024

Đồng chí: ĐÀO VIẾT KIỂM    - Sinh ngày: 15/01/1927

Quê quán: xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Ngày vào Đảng: 15/11/1963      - Chính thức ngày: 15/8/1964

Đảng viên Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 5, Đà Lạt.

Đã từ trần vào lúc: 05 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Nhập liệm vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2024

Lễ di quan vào lúc: 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2024

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Đà Lạt.