Tiêu điểm
Bộ Nội vụ cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025
Bộ Nội vụ cho ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2025
(LĐ online) - Bộ Nội vụ mới có công văn trả lời UBND tỉnh Lâm Đồng về đề xuất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương giai đoạn 2023 - 2025.
Xem thêm