Hoàng hôn trên đảo Thuyền Chài. Ảnh: Võ Việt

06:02, 17/02/2022

 

Hoàng hôn trên đảo Thuyền Chài. Ảnh: Võ Việt
Hoàng hôn trên đảo Thuyền Chài. Ảnh: Võ Việt