Bình minh trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Hiệp Nguyễn

03:12, 15/12/2022
Bình minh trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Bình minh trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Hiệp Nguyễn