Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thụy Trang

06:11, 24/11/2022
Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao . Ảnh: Thụy Trang
Đà Lạt, góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Thụy Trang