Một góc Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt nhìn từ đỉnh Pinhatt. Ảnh: Thụy Trang

04:12, 01/12/2022
Một góc Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt nhìn từ đỉnh Pinhatt. Ảnh: Thụy Trang
Một góc Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt nhìn từ đỉnh Pinhatt. Ảnh: Thụy Trang