Cầu ông Đạo

HIỆP NGUYỄN 06:07, 23/02/2023
Cầu ông Đạo. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Cầu ông Đạo. Ảnh: Hiệp Nguyễn