Bình minh trên hồ Tuyền Lâm

HIỆP NGUYỄN 06:32, 18/05/2023
Bình minh trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Hiệp Nguyễn
Bình minh trên hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Hiệp Nguyễn