76 tỷ đồng đảm bảo an toàn hồ chứa

VŨ VĂN 01:11, 24/05/2023

Với 76 tỷ đồng kinh phí phân bổ, tính đến ngày 17/5, Dự án Đảm bảo an toàn hồ chứa trong Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Lâm Đồng đã giải ngân đạt 3,7% kế hoạch.

Theo đó, Dự án đã hoàn thành các gói thầu chuẩn bị đầu tư, hiện đang triển khai các gói thầu thực hiện. Ngày 8/5, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công.

Cụ thể, từ ngày 8/5 - 13/6, lựa chọn nhà thầu thi công trong 35 ngày đối với 2 gói thầu sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước La Òn, Kon Rum và Thôn 3, 4, Tân Châu (huyện Di Linh); Đan Kia (huyện Lạc Dương), Tà Nung (TP Đà Lạt), Ma Đanh (huyện Đơn Dương).

Từ ngày 15/6 - 15/12, thi công xây dựng 2 gói thầu còn lại.

Dự kiến kế hoạch giải ngân từ ngày 18/5 - 30/6 (gần 23,8 tỷ đồng); ngày 1/7 - 31/8 (hơn 12,8 tỷ đồng); ngày 1/9 - 31/10 (hơn 12 tỷ đồng); ngày 1/11- 31/12 (hơn 24,2 tỷ đồng).