Gần 63,5 tỷ đồng trồng rừng sau giải tỏa

MẠC KHẢI 03:03, 15/05/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa lên dự toán gần 63,5 tỷ đồng trồng và chăm sóc 517 ha rừng trồng sau giải tỏa, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.

Dự kiến kinh phí được trích từ Đề án Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025; Dự án Trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. 

Trong đó, diện tích trồng cây thông 3 lá với 408 ha, tương ứng 905.760 cây; trồng cây sao, dầu xen keo lai 9 ha, tương ứng 15.000 cây. 

Mục tiêu trồng lại rừng trên diện tích sau giải tỏa để đảm bảo độ che phủ, phát huy chức năng, hiệu quả phòng hộ; tránh tái lấn chiếm đất lâm nghiệp; tạo việc làm, thu nhập cho người dân trong khu vực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại đơn vị chủ đầu tư.