Phần lớn các vụ cháy là do sơ suất, bất cẩn của con người gây ra

NGUYỄN NGHĨA 06:35, 29/05/2023

Theo số liệu thống kê của TP Đà Lạt, từ năm 2020 đến 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 14 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản 6,6 tỷ đồng. Trong đó, 14/14 vụ cháy xảy ra trong khu vực nội thị và tập trung chủ yếu vào các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Nguyên nhân cháy chủ yếu là do thiếu ý thức, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; trong đó, số vụ cháy do ý thức chủ quan của con người gây ra (do sơ suất, bất cẩn) chiếm tỷ lệ trên 80% tổng số vụ cháy.