Đà Lạt: Chấn chỉnh công tác xử lý, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

NGUYỄN NGHĨA 23:25, 24/05/2023

(LĐ online) - Để chủ động đối phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra vào mùa mưa bão, UBND thành phố Đà Lạt đã chấn chỉnh và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Chủ tịch UBND các phường, xã nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Kịp thời nắm bắt, cập nhật thông tin về thời tiết, thiên tai xảy ra trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các phường, xã phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, xử lý các tình huống khẩn cấp và ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố do thiên tai gây ra, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, đặc biệt là các sự cố do sạt lở đất, cây ngã đổ,...

Vào mùa mưa, trên địa bàn TP Đà Lạt thường xuyên xảy ra các sự cố sạt lở đất, hoặc ngã đổ cây
Vào mùa mưa, trên địa bàn TP Đà Lạt thường xuyên xảy ra các sự cố sạt lở đất, hoặc ngã đổ cây

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị vật tư để sẵn sàng xử lý, ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra.

UBND thành phố Đà Lạt cũng yêu cầu Phòng Kinh tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Đà Lạt) làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc diễn biến của thời tiết, thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố để kịp thời tham mưu UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh.