Ðà Lạt: Nhiều nỗ lực trong công tác phòng cháy, chữa cháy

NGUYÊN THI 06:44, 02/06/2023

UBND TP Đà Lạt đã giao trách nhiệm cho Công an thành phố chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp phòng ngừa, thực hiện các biện pháp, giải pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ xử lý các điểm cháy ở bãi rác Cam Ly
Lực lượng chữa cháy tại chỗ xử lý các điểm cháy ở bãi rác Cam Ly

Trên cơ sở thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), UBND thành phố thời gian qua đã chỉ đạo Công an TP Đà Lạt, các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã chủ động nghiên cứu các văn bản luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC và CNCH, qua đó, hệ thống hóa, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường, xã thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, những quy định nào chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương thì chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị lên cơ quan cấp trên bổ sung, sửa đổi. Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch công tác PCCC và CNCH; trong đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, kỹ năng về PCCC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời, cũng chú trọng công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại trụ sở làm việc, thực hiện nghiêm túc các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt… 

UBND TP Đà Lạt cũng đã chủ động trong công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC và CNCH đến Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, duy trì các hình thức tuyên truyền hiệu quả như xây dựng và đăng, phát các tin, bài, phóng sự, chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin, truyền thanh của các tổ dân phố tại xã, phường, trên các trang mạng xã hội zalo, facebook, tuyên truyền lưu động, phát hành tờ rơi khuyến cáo về PCCC; treo, gắn panô, khẩu hiệu về PCCC. Trong 3 năm qua, thành phố đã tiến hành xây dựng, phát sóng 44 tin, bài, phóng sự tuyên truyền về PCCC và CNCH; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về công tác PCCC được 177 lượt với 5.273 người tham dự; treo 500 băng rôn, khẩu hiệu, phát 90.000 tờ rơi tuyên truyền; xây dựng 11 Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 12 Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” giúp nâng cao nhận thức người dân về PCCC… Qua đó, giúp giảm tỷ lệ các vụ cháy hàng năm trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, phường, xã cũng đã tập trung xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tập trung xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Tính đến tháng 12/2022, đã tổ chức xây dựng được 204 đội dân phòng với 1.823 đội viên, được bố trí theo thôn và đều tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và kiện toàn cho lực lượng này thường xuyên. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng đã chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kết hợp công tác tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ hàng tuần, hàng tháng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng Phong trào Toàn dân tham gia PCCC.

Có thể khẳng định rằng, với nhiều nỗ lực, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Đà Lạt đã và đang từng bước được nâng cao về hiệu quả. Công tác này cũng đã được sự quan tâm của các tầng lớp trong xã hội và đã được xã hội hóa vì phần lớn cơ sở kinh doanh và người dân đã xác định được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thực hiện công tác PCCC. Nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở cũng đã chủ động bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC; thực hiện nghiêm quy định an toàn PCCC tại nơi làm việc, sinh sống; tham gia tích cực vào các hoạt động PCCC với nhiều việc làm tốt, xây dựng các mô hình về PCCC.