Lâm Hà: Thành lập Đoàn Kiểm tra về hiến đất làm đường và hợp thửa, tách thửa

04:11, 11/11/2021

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sĩ Bích vừa ký Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm đối với Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng...

Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà Hoàng Sĩ Bích vừa ký Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra trách nhiệm đối với Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng trong việc kiểm tra, tham mưu UBND huyện đối với trường hợp hiến đất làm đường và cho ý kiến tách thửa, hợp thửa đất của các tổ chức, cá nhân. 
 
Theo đó, Đoàn Kiểm tra gồm 7 người, do ông Trần Đức Thêm, Chánh Thanh tra huyện Lâm Hà làm Trưởng đoàn. Phó Trưởng Đoàn là ông Tạ Xuân Thành, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà; 3 thành viên còn lại gồm Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra huyện. 
 
Trong thời gian một tuần, Đoàn kiểm tra các hồ sơ căn cứ pháp lý liên quan đến việc tham mưu thực hiện chủ trương hiến đất làm đường và đầu tư xây dựng giao thông công cộng. Kết thúc kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND huyện Lâm Hà hướng xử lý.
 
MẠC KHẢI