Sở Xây dựng tiếp nhận mới 505 hồ sơ tại hệ thống ''motcua.lamdong.gov.vn''

05:11, 18/11/2021

Trong năm 2021, theo thống kê tại Hệ thống "motcua.lamdong.gov.vn", Sở Xây dựng đã tiếp nhận mới 505 hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là 26 hồ sơ...

Trong năm 2021, theo thống kê tại Hệ thống “motcua.lamdong.gov.vn”, Sở Xây dựng đã tiếp nhận mới 505 hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang là 26 hồ sơ; đã thực hiện giải quyết 462 hồ sơ, trong đó hồ sơ trước hạn là 460 hồ sơ (đạt tỷ lệ trước hạn 99,6%), đúng hạn 2 hồ sơ và không có hồ sơ trễ hạn; tiếp tục giải quyết, xử lý đối với 69 hồ sơ.
 
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính được Sở Xây dựng quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp quyết liệt. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất nâng cấp mức độ thủ tục hành chính lên mức độ 3, 4 đối với 28 thủ tục. Hiện, tổng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 của Sở Xây dựng là 26 thủ tục hành chính, trong đó, mức độ 3 là 24 thủ tục hành chính, mức độ 4 là 2 thủ tục hành chính.
 
NGUYỄN NGHĨA