Đạ Tẻh: Phân bổ hơn 992 triệu đồng hỗ trợ các xã thực hiện chuyển đổi cây trồng

06:05, 17/05/2022
UBND huyện Đạ Tẻh vừa ký quyết định phân bổ kinh phí hơn 992 triệu đồng đợt 1 năm 2022 nhằm hỗ trợ các xã thực hiện chuyển đổi vườn điều, vườn tạp hiệu quả thấp sang trồng cây có hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, cấp cho xã Đạ Lây hơn 112 triệu đồng, xã An Nhơn hơn 48 triệu đồng, xã Đạ Kho hơn 11,5 triệu đồng, xã Quảng Trị hơn 153 triệu đồng, xã Đạ Pal hơn 112,7 triệu đồng, xã Mỹ Đức hơn 88 triệu đồng và xã Quốc Oai hơn 466 triệu đồng. 
 
Đồng thời, UBND huyện Đạ Tẻh giao Phòng Nông nghiệp phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp, UBND các xã: Đạ Lây, An Nhơn, Đạ Kho, Quảng Trị, Đạ Pal, Mỹ Đức, Quốc Oai tổ chức chi hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân đã thực hiện chuyển đổi vườn điều, vườn tạp hiệu quả thấp theo quyết định; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc cây trồng sau khi đã thực hiện chuyển đổi. 
 
THANH SA