Gần 815 tỷ đồng đầu tư trong vùng đồng bào DTTS

06:05, 16/05/2022
Thống kê từ tháng 10/2018 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Di Linh đạt gần 815 tỷ đồng.
 
Trong đó, đáng kể với gần 665 tỷ đồng đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn, đường vào khu sản xuất, đường nội đồng, đường liên xã; 28,5 tỷ đồng xây dựng mới  đập dâng ĐạR’Sar, xã Sơn Điền và nạo vét hồ chứa nước Đạ Ngơr, xã Đinh Trang Thượng; 18,8 tỷ đồng mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt tại các xã Sơn Điền, Gia Bắc, Đinh Trang Thượng, Tân Lâm, Bảo Thuận, Tam Bố; hơn 50,5 tỷ đồng xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia tại xã Sơn Điền, Gia Bắc. 
 
Ngoài ra, với tổng kinh phí Nhà nước hơn 754 triệu đồng, nông hộ đối ứng hơn 336 triệu đồng, huyện Di Linh hỗ trợ nhiều mô hình tái canh trồng mới, ghép cải tạo cà phê, trồng dâu nuôi tằm, tưới nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt… 
 
MẠC KHẢI