Điều chỉnh, quy hoạch 13 đô thị cấp huyện

05:05, 12/05/2022
Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, theo kế hoạch của UBND tỉnh về quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị cấp huyện, có 13 đô thị đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo định kỳ (5 năm).
 
Đến nay, có 3 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị: Thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai), thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà) và thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) đã được phê duyệt; 2 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị: Thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh) và thị trấn Đ’Ran (huyện Đơn Dương) đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch cấp tỉnh thẩm định, đang hoàn thiện nội dung trình phê duyệt. 8 thị trấn còn lại cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang triển khai lập đồ án.
 
Về quy hoạch phân khu đô thị tại TP Đà Lạt và Bảo Lộc, tỷ lệ phủ kín đạt 93%. Các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn TP Đà Lạt, có 24 khu vực cần triển khai lập quy hoạch phân khu để làm cơ sở cho việc quản lý. Hiện, đã có 22 đồ án quy hoạch phân khu được UBND tỉnh phê duyệt; 2 đồ án đang tiến hành lập.
 
THANH HỒNG