Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà và TP Đà Lạt

06:05, 17/05/2022
Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 662/QĐ-UB về phê duyệt Dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lâm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã trình Bộ Xây dựng hồ sơ thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, triển khai lập các đồ án quy hoạch đảm bảo tiến độ đề ra, nhất là các quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã cơ bản thống nhất Khung chiến lược quy hoạch tỉnh); Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận; các Đồ án quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận; quy hoạch chung xây dựng đô thị, phân khu… và khẩn trương triển khai các công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.
 
THANH HỒNG