Một số điểm nổi bật trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng

06:08, 02/08/2022
Trong 2 năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực nặng nề đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, an sinh xã hội mà trụ cột chính là chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã phát huy vai trò quan trọng, giúp đảm bảo đời sống của người dân, người lao động. 
 
Trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Di Linh
Trao tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Di Linh
 
Theo Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng có 65 xã, 81 thôn không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn. Để 119.000 người dân tại 65 xã và 91 thôn này nhận được sự chăm sóc kịp thời của chính sách BHYT đã có sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến thôn, xã...Tham mưu và được UBND tỉnh Lâm Đồng đồng ý hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng đến hết năm 2021.
 
Năm 2022 trở đi, toàn tỉnh sẽ giảm trên 119.000 người (trong đó, có trên 100.000 người DTTS) không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Trước những tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861, Quyết định số 612 đối với chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, BHXH tỉnh và các đơn vị có liên quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc hỗ trợ đóng BHYT cho người dân sinh sống tại các xã không còn nằm trong danh sách xã khu vực II, III tại Quyết định số 861. 
 
Qua đó, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ đóng BHYT theo nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đến ngày 31/12/2022 cho đối tượng là người DTTS còn khó khăn sinh sống tại các xã, thôn thuộc khu vực II, III được chuyển lên khu vực I theo Quyết định số 861 và Quyết định số 612 chưa tham gia BHYT như sau: mức đề xuất hỗ trợ đóng BHYT là: 67.050 đồng/ người/ tháng; tổng số đối tượng đề xuất hỗ trợ là 55.000 người; thời gian đề xuất hỗ trợ là từ 4 tháng đến 5 tháng. Tổng kinh phí đề xuất hỗ trợ là hơn 14,7 tỷ đồng (4 tháng); 18,4 tỷ đồng (5 tháng).
 
Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19, Lâm Đồng đã giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí, tử tuất cho 7 đơn vị với 377 lao động, số tiền tạm dừng đóng là 2,26 tỷ đồng. Giải quyết giảm tiền đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.668 đơn vị với 45.787 lao động, số tiền giảm đóng lũy kế là 7 tỷ đồng. Xác nhận danh sách tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương cho 204 đơn vị với 5.034 lao động; xác nhận danh sách lao động ngừng việc cho 25 đơn vị với 134 lao động; xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19 cho 9 đơn vị với 228 lao động; xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất cho 3 đơn vị với 452 lao động.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68, Quyết định số 23, từ đầu năm 2022 đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh giải quyết giảm tiền đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.822 đơn vị với 51.505 lao động, số tiền giảm đóng là 15,05 tỷ đồng. Xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo cho 2 đơn vị với 125 lao động. 
 
BHXH tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN. BHXH toàn tỉnh đã thực hiện giảm 1% đóng BHTN cho 2.660 đơn vị với 47.330 lao động, số tiền giảm 7 tỷ đồng; thực hiện chi hỗ trợ cho 57.378 người với số tiền là hơn 137 tỷ đồng. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu chi trả hỗ trợ người lao động và xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116, Quyết định số 28, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thực hiện giảm 1% BHTN cho 2.685 đơn vị với 53.348 lao động, số tiền giảm 23,5 tỷ đồng. Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, đến hết tháng 6/2022, BHXH toàn tỉnh đã xác nhận tình trạng tham gia BHXH của người lao động cho 11 đơn vị với 491 lao động.
 
Năm 2021, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 228 đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu BHXH, BHYT; đơn vị trực thuộc và cơ sở khám chữa bệnh. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 29 đơn vị sử dụng lao động đề nghị truy đóng thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 6 tháng theo quy định của BHXH Việt Nam; thực hiện thông báo đôn đốc nợ đối với 207 đơn vị sử dụng lao động. Chuyển 2 hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, khởi tố (1 vụ án trốn đóng BHXH, BHYT, BHTNđối với 1 đơn vị sử dụng lao động và 1 vụ án gian lận BHYT đối với 1 cá nhân).
 
Tổ chức 4 đợt ra quân truyền thông chiến dịch hướng tới phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã phát triển được 2.987 người tham gia BHXH tự nguyện, 5.245 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tổ chức 433 hội nghị tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với 15.936 người tham dự, qua đó phát triển được 1.497 người tham gia BHXH tự nguyện và 5.658 người tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nông lâm có mức sống trung bình.
 
Đến hết tháng 6/2022, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.128.718 người tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 89.088 người, tham gia BHTN là 80.519 người, tham gia BHXH tự nguyện 15.315 người, tham gia BHYT 1.113.403 người.
 
Sở Tài chính và BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND thành Nghị quyết số 97/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 về Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng tham gia BHYT do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
 
Tại  nghị quyết này, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được hỗ trợ mức đóng BHYT là 30%; người Kinh thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng BHYT là 40%; người DTTS thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng BHYT là 50%; học sinh, sinh viên là người đồng bào DTTS không sống trong vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ mức đóng BHYT là 70%.
 
AN NHIÊN