Ban hành quy trình vận hành công trình thủy lợi Đan Kia

06:09, 07/09/2022
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa ban hành quy trình vận hành công trình thủy lợi hồ chứa nước Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương.
 
Theo đó, nhiệm vụ công trình thủy lợi Đan Kia với 3 ưu tiên cấp nước sinh hoạt công suất 79.000 m3/ngày - đêm; cấp nước tưới cho 350 ha đất canh tác quanh khu vực; cung cấp nước cho hoạt động Nhà máy Thủy điện Ankroet. 
 
Trong trường hợp nước hồ Đan Kia xuống bằng mực nước chết tại cao trình 1.418,2 m thì dừng hẳn việc cấp nước cho Nhà máy Thủy điện Ankroet, chỉ thực hiện cấp nước sinh hoạt và cấp nước tưới cho cây trồng. 
 
Trường hợp mực nước hồ Đan Kia cao hơn mực nước dâng bình thường 1.423 m, Nhà máy Thủy điện Ankroet chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng các phương án xả lũ...
 
VĂN VIỆT