Đạ Tẻh: Ghi nhận 377 ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn

06:09, 16/09/2022
Theo UBND huyện Đạ Tẻh, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn huyện ghi nhận 377 ca bệnh sốt xuất huyết. Số ca bệnh tập trung cao tại các địa phương như thị trấn Đạ Tẻh 212 ca, xã Đạ Kho 67 ca, xã Quảng Trị 22 ca, xã Quốc Oai 21 ca và xã Triệu Hải 16 ca. Đặc biệt, trong nửa đầu tháng 9, số ca bệnh đang có chiều hướng gia tăng trở lại với 42 ca, tập trung nhiều nhất vẫn là thị trấn Đạ Tẻh với 21 ca, Quảng Trị 6 ca, Đạ Kho, Mỹ Đức và Triệu Hải 4 ca và được  ghi nhận tại 8/9 xã, thị trấn và 29/77 thôn, tổ dân phố. 
 
HOÀNG SA