Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường

12:09, 14/09/2022
Từ ngày 12 - 30/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, Thanh tra Sở, chuyên viên quản lý văn hóa Sở sẽ phối hợp cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin, đại diện Công an của 12 huyện, thành phố tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh karaoke, vũ trường. Trong đó, đoàn sẽ kiểm tra các nội dung: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; các quy định về hoạt động kinh doanh, điều kiện an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống cháy nổ; bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan; việc sử dụng nhân viên phục vụ, hợp đồng lao động và được quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; công tác quản lý và cấp đổi giấy phép hoạt động karaoke; tình hình hoạt động các cơ sở karaoke.
 
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh karaoke, dịch vụ vũ trường của Sở nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường. Qua đó, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm hoạt động đúng theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh karaoke, dịch vụ vũ trường.
 
QUỲNH UYỂN