318 tỷ đồng đầu tư thực hiện Chương trình Nông thôn mới năm 2022

02:10, 14/10/2022
Năm 2022 này, tổng vốn đầu tư thực hiện Chương trình Nông thôn mới của tỉnh là 318 tỷ đồng, trong đó nguồn đầu tư phát triển 281,2 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 131,2 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 150 tỷ đồng). Nguồn vốn ngân sách của tỉnh đã được phân bổ và giải ngân 90,9 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch. 
 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực trên địa bàn toàn tỉnh. Lũy kế đến tháng 9/2022, toàn tỉnh đã có 107/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 96,4%; 33 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 9 xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn tỉnh hiện đã có 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà và 2 thành phố là Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 
 
NGUYỄN NGHĨA