Đầu tư 11,5 tỷ đồng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy

02:10, 24/10/2022
(LĐ online) - Ngày 24/10, đề án xây dựng “Mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội” tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.
 
Mô hình cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, tham vấn, tư vấn và các dịch vụ công tác xã hội khác cho học viên, đẩy mạnh xã hội hóa và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho học viên. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện góp phần làm giảm số người nghiện ma túy, quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự. Xây dựng môi trường xã hội thân thiện, an toàn, lành mạnh cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng.
 
Mục tiêu: Có ít nhất 30% số viên chức, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng công tác xã hội. Có ít nhất 85% người nghiện ma túy hoặc thân nhân khi vào cơ sở được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe; tư vấn tâm lý, giáo dục, lao động trị liệu. Từ 80% trở lên số người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Lâm Đồng khi tái hòa nhập cộng đồng được tiếp nhận, quản lý, tư vấn; trong đó, có 70% được kết nối dịch vụ tư vấn tìm kiếm việc làm tạo thu nhập ổn định cuộc sống. 
 
Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác xã hội; phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp cho học viên cai nghiện. Tư vấn cho người nghiện ma túy và gia đình tại Cơ sở hoặc điểm tư vấn thuộc Cơ sở được tiếp cận dịch vụ tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp về công tác điều trị cai nghiện ma túy. Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Cơ sở. Hỗ trợ tổ chức các đợt tư vấn, truyền thông tại cộng đồng cho người nghiện ma túy và gia đình về công tác cai nghiện ma túy và chương trình, chính sách trợ giúp người nghiện ma túy khi hòa nhập cộng đồng. 
 
Cơ quan chủ trì và chỉ đạo thực hiện đề án này là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. Kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách Nhà nước bố trí 11,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 8,1 tỷ đồng chi nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất và hơn 3,3 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị. Thời gian thực hiện đề án trong năm 2022 và đơn vị thực hiện là Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng. 
 
AN NHIÊN