Tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực viễn thông và thông tin điện tử

06:10, 21/10/2022
Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong tháng 10, Sở đã thực hiện 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực viễn thông và truyền hình trả tiền đối với 2 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Lâm Đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tỉnh Lâm Đồng). 
 
Đồng thời, thực hiện 3 cuộc kiểm tra chuyên ngành đối với 20 chủ thể, phát hiện vi phạm 20 chủ thể, ban hành 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, đã hướng dẫn Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện xử lý vi phạm quảng cáo, rao vặt sai quy định.
 
Trong những tháng còn lại của năm, Sở tiếp tục tăng cường thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực viễn thông và truyền hình trả tiền; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực in, phát hành đối với 4 doanh nghiệp; kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong các lĩnh vực Internet, trò chơi điện tử công cộng trực tuyến, in và phát hành, tần số vô tuyến điện, bưu chính, viễn thông và thông tin điện tử.
 
DIỄM THƯƠNG