Dự án Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn sẽ khởi công vào đầu năm 2023

05:10, 24/10/2022
Dự án hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hiện nay nhà thầu tư vấn đang triển khai bước lập thiết kế bản vẽ thi công; dự kiến sẽ trình phê duyệt vào đầu tháng 11/2022 để tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công dự án vào đầu năm 2023. 
 
Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1692/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 về việc điều chỉnh cục bộ diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án. Qua đó Ban Quản lý dự án giao thông đang phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và phát triển quỹ đất tỉnh biên tập bản đồ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đủ điều kiện chặt hạ cây theo quy định, đảm bảo hoàn tất thủ tục chặt hạ cây vào tháng 12/2022.
 
NGUYỄN NGHĨA