5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025

06:11, 25/11/2022
Theo mục tiêu xây dựng nông thôn mới vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, 5 huyện Đam Rông, Lạc Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.
 
Cùng với đó, huyện Đơn Dương và huyện Đạ Tẻh lần lượt đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh và cảnh quan nông thôn. Riêng huyện Đức Trọng hoàn thành Đề án Nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa. 
 
Tính chung mục tiêu cả giai đoạn 2021- 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt 111 xã nông thôn mới, 48 xã nông thôn mới nâng cao và 23 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 
Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm đến năm 2025 tiếp tục phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, đạt ít nhất 70% diện tích canh tác chủ động nguồn nước tưới. Trong đó tương ứng 65.000 ha tưới tiên tiến tiết kiệm, 53.000 ha tưới từ công trình thủy lợi…
 
MẠC KHẢI