Đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

06:11, 25/11/2022
Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) đặt ra mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về người dân sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số... Tỉnh Lâm Đồng đã có những kết quả bước đầu trong quá trình triển khai và nhiều định hướng thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.
 
Công an thành phố Đà Lạt đến từng nhà dân để hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chíp
Công an thành phố Đà Lạt đến từng nhà dân để hỗ trợ làm căn cước công dân gắn chíp
 
Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, mục tiêu tổng quát của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó nhắm tới phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.
 
Trong 10 tháng qua, công tác lãnh, chỉ đạo triển khai Đề án 06 đã được Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh Lâm Đồng do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp làm Trưởng ban đã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành, đưa các dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. 
 
Với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2022, hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân với CCCD trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện được việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.
 
Công an TP Bảo Lộc tiến hành các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ảnh: Khánh Phúc
Công an TP Bảo Lộc tiến hành các thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ảnh: Khánh Phúc
 
Hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế trong quý I năm 2022 phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID), trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như: Bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức...
 
Hiện nay, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đã thực hiện rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ. Đến ngày 10/10, đã thực hiện cấp 3.143 chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước của tỉnh, phục vụ cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính được cấp và hướng dẫn sử dụng chữ ký số.
 
Tỉnh cũng đã hoàn thành kiểm tra an toàn thông tin cả hệ thống đối với nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh Lâm Đồng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đối với 11 dịch vụ công của ngành Công an, đã hoàn thành triển khai 11/11 dịch vụ và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư các thông tin như: y tế, bảo hiểm xã hội, tố giác tội phạm... phục vụ phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số (VNeID).
 
Với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, giai đoạn năm 2022 - 2023, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống định danh và xác thực điện tử; nghiên cứu mở rộng việc ứng dụng hệ thống trong các giao dịch điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi như: Ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước... lên ứng dụng VNeID, mã QR của thẻ CCCD gắn chip điện tử... Hiện nay, 100% cơ sở khám, chữa bệnh tại địa phương đã thực hiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD. Tính đến nay, số lượng nhân khẩu được quản lý trên phần mềm Hộ gia đình của cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 556.000 người phục vụ truy xuất dữ liệu khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng thẻ CCCD.
 
Còn với nhóm tiện ích phục vụ công dân số, năm 2022, bảo đảm xác thực 100% các thông tin thiết yếu, quan trọng trên ứng dụng VNeID hoặc qua thẻ CCCD gắn chip điện tử như: Thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, giấy phép lái xe, đăng ký xe... từng bước thay thế các giấy tờ của công dân trong một số các giao dịch theo quy định pháp luật; cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại phục vụ tiện ích số của công dân trên ứng dụng VNeID như: Dịch vụ cư trú, CCCD, thương mại điện tử, thanh toán điện tử và các dịch vụ khác... Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”; thông báo đầy đủ 100% số định danh cá nhân cho công dân. Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử cho 100% công dân đến độ tuổi theo quy định. Tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD dân kèm cấp mã định danh điện tử cá nhân. Tính đến ngày 18/10, đã thu nhận 1.255.483 hồ sơ cấp CCCD; thu nhận 64.114 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử.
 
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án 06 là tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư; phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư.
 
DIỄM THƯƠNG