Lâm Hà nỗ lực cải thiện Chỉ số cải cách hành chính

05:11, 04/11/2022
Là huyện xếp thứ 12/12 trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các huyện, thành phố của Lâm Đồng năm 2021; trong năm 2022, Lâm Hà đã và sẽ làm gì để cải thiện Chỉ số CCHC? 
 
Người dân chờ làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện tại Bưu điện huyện Lâm Hà
Người dân chờ làm thủ tục tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện tại Bưu điện huyện Lâm Hà
 
•  NHỮNG TỒN TẠI 
 
Theo công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Lâm Hà chỉ đạt 87,46 điểm, trong đó, điểm tự chấm đã qua thẩm định đạt 56,35 điểm, điều tra xã hội học đạt 31,11 điểm, đứng thứ 12/12 huyện, thành phố của tỉnh. 
 
So với chỉ số bình quân cấp huyện của toàn tỉnh năm 2021 là 90,35 điểm thì điểm Chỉ số CCHC của Lâm Hà đạt khá thấp. Còn so với Chỉ số CCHC năm 2020, Lâm Hà cũng bi tụt 0,04 điểm và tụt 2 bậc, từ xếp hạng thứ 10 tụt xuống vị trí cuối bảng. 
 
Theo ông Hoàng Sỹ Bích - Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, trong năm 2022, huyện đã có nhiều nỗ lực để cải thiện Chỉ số CCHC trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong giải quyết hồ sơ, TTHC. Huyện đã tăng cường công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị cho công tác này, tận dụng tối đa thời gian làm việc ngoài giờ vào thứ Bảy, Chủ nhật và cả buổi tối trong tuần. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn gần đây đã tăng lên đáng kể. Nếu như trong 9 tháng cùng kỳ năm ngoái, Lâm Hà tiếp nhận 12.431 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 10.829 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn chỉ đạt 89% thì trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp huyện Lâm Hà tiếp nhận 9.124 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 7.952 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 95%.
 
Cùng với đó, lượng phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của huyện cũng tăng lên so với năm 2021. Trong 9 tháng năm 2021, tỷ lệ hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 chỉ đạt tỷ lệ 29% thì trong 9 tháng năm nay đã đạt tỷ lệ 89%. Với cấp xã, trong năm 2021 không có hồ sơ trực tuyến nào phát sinh (tỷ lệ 0%) thì 9 tháng đầu năm nay đã đạt được tỷ lệ 13,89%. 
 
Tuy nhiên, ông Bích cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết TTHC của huyện. Đó là việc một số hồ sơ trễ hạn chưa kịp thời ban hành văn bản xin lỗi, một số hồ sơ trả về chưa đúng quy định; phiếu kiểm soát giải quyết TTHC chưa cập nhật đầy đủ thông tin giữa các bước chuyển; việc giải quyết hồ sơ chưa đồng nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống điện tử; một số đơn vị cấp xã chưa nhập đầy đủ thông tin giải quyết hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử. 
 
Ông Bích cho biết, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện có những thời điểm trong năm 2021 người dân đến giao dịch nhiều, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không bố trí đủ nhân sự để tiếp nhận hồ sơ của người dân, nhiều người phải xếp hàng từ lúc nửa đêm, rạng sáng để chờ bốc số thứ tự, gây bức xúc trong dân. 
 
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết hồ sơ, mặc dù tỷ lệ đã tăng lên gần đây nhưng vẫn còn hạn chế, chưa đạt như kỳ vọng của huyện. Việc rà soát, đánh giá TTHC cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn; việc phát hiện các vướng mắc bất cập về TTHC và chủ động khuyến nghị sửa đổi còn chậm, chưa thường xuyên; còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phát huy tinh thần trách nhiệm, còn những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho dân; việc vận hành, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ CCHC chưa đồng bộ…
 
• TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC ĐỂ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
 
Theo ông Hoàng Sỹ Bích, từ nay đến cuối năm, Lâm Hà tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong CCHC; gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với thi đua, khen thưởng, đánh giá cơ quan, đơn vị hằng năm; kịp thời phát hiện và khắc phục những vấn đề bất hợp lý trong quá trình thực hiện. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ phục vụ dân, nhất là những người liên quan đến công tác CCHC, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
 
Riêng với giải quyết TTHC, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC, kịp thời phát hiện các vướng mắc, bất cập để chủ động kiến nghị sửa đổi cho phù hợp. 
 
Cùng với đó, huyện nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp, trong đó duy trì việc chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả của Bộ phận Một cửa UBND huyện sang Bưu điện huyện đối với toàn bộ TTHC cấp huyện; chú ý công tác kiểm tra, giám sát cũng như tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan như Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên - Môi trường trong giải quyết hồ sơ.
 
Với cấp xã, huyện yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong đó tăng cường tiếp nhận các TTHC liên thông cấp xã để giảm áp lực cho Bộ phận Một cửa UBND huyện.
 
Huyện cũng tiếp tục vận động người dân, cộng đồng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, về giải quyết TTHC. 
 
Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người làm tại Bộ phận Một cửa các cấp và những người trực tiếp giải quyết TTHC. Huyện cam kết sẽ tập trung nguồn lực, tăng cường, bố trí cán bộ, công chức, viên chức để giải quyết TTHC, nhất là trong lĩnh vực đất đai nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác CCHC nói chung cũng như việc giải quyết TTHC nói riêng trong năm nay cũng như những năm đến. 
 
VIẾT TRỌNG