CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT LÂM ĐỒNG LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028:
Ðôi mắt màu nhựa thông

NGUYỄN THÁNH NGÃ 06:24, 09/02/2023

Nắng chợt trắng như mây
Vắt qua những đỉnh óng bạc
Quấn cổ áo len nàng thiếu nữ mắt buồn

Đà Lạt
Sau ô cửa nhà hoang
Sương dậy sớm hơn thường lệ
Tan như tiếng dương cầm người góa phụ 
Gõ vào phím gỗ nâu

Tôi đi ngược Dốc Tình 
Bờ cong eo thon
Và góc hẹp 
Em như nắng
Cũng trắng đến nỗi 
Không thể nhìn ra
Dưới gốc cây 
Nắng quấn quýt
Nắng hôn mùi nhựa thông bay xa 
Tôi cũng ném nỗi nhớ bay xa 
Cái gì gần không còn gần nữa 
Cái gì chưa, thì chắc sẽ xa...

Hoa nở vì mặt trời 
Chim hót vì lẻ loi
Đà Lạt lẻ loi khi đồi thông bị rào chắn

Tôi mất em rồi
Đôi mắt màu nhựa thông trong suốt
Xin giắt vào dây kẽm gai một bông cúc

                       trắng nghiêng buồn...