Trung thu

NGUYỄN THÁNH NGÃ 05:18, 21/09/2023

Trung thu là tết thiếu nhi
Mặt trăng như một viên bi khổng lồ
Trẻ em rồng rắn lô xô
Rước đèn cá chép làm mờ ánh sao


Có con sư tử ra chào
Có tiếng trống ếch nôn nao xóm làng
Có chiếc bánh lá xếp hàng
Mẹ nấu thơm phức, dịu dàng tóc mai


Có con đom đóm trong chai
Thằng Tèo thằng Tí cầm hoài trên tay
Mở ra đom đóm nó bay
Lấp la lấp lánh trên cây thì thầm


Bài ca chú Cuội trăng rằm
Trẻ con vui hát Cuội nằm vắt chân
Thùng thình trống vỗ xa gần
Hình như dội cả tiếng ngân lên trời...