Hoa bất tử đêm cuối năm

06:10, 31/10/2019

Hoa bất tử đêm cuối năm 

Lạnh!
 
đêm khuya 
 
lang thang du khách 
 
 
Lạnh!
 
hoa bất tử thắm thiết đỏ
 
bất tử kiêu hãnh cánh vàng
 
từng nụ nhỏ giấu mơ người 
 
sau yên xe thồ lấm đất 
 
khoe cùng sương muối đang rơi 
 
 
Ước mơ không cao hơn yên xe
 
không vượt khỏi hai vòng sắt nguội 
 
hai vòng tròn số phận 
 
cùm lấy đời người
 
niềm tin vô cảm nở 
 
 
Người đàn ông bán hoa bất tử 
 
đêm chợ muộn điếng lòng 
 
 
Đêm ở đây thăm thẳm rét
 
bóng xe, bóng bất tử, bóng người 
 
chồng lên nhau vẫn không thấy ấm 
 
mà mùa xuân vẫn bất tử trong đời.
 
P.N.THƯỜNG ĐOAN