Bây giờ hoa đang nụ

07:01, 01/01/2020

Bây giờ hoa đang nụ
 

Sẽ tàn đông, sẽ xuân sang
Từ trong se giá hoa đang nụ rồi
Thời gian khép - mở vòng đời
Em ơi vạn vật như người ta thôi
 
Có tàn lụi, có sinh sôi
Trách chi tạo hóa khéo chơi, khéo bày
Sống và yêu thật đắm say
Một lần cho thỏa những ngày chờ mong
 
Bây giờ mùa sắp tàn đông
Bây giờ hoa cũng đang hồng nụ tươi
Phút giây huyền diệu Đất - Trời
Sáng xuân bừng nở vòng đời muôn hoa…
 
LƯƠNG ĐỊNH