Sương khói B'Lao

07:02, 27/02/2020

Sương khói B'Lao

Chập chùng nón trắng B’Lao
Đồi nương xanh mướt vây Bàu Nước xưa.
Dùng dằng ai đợi, ai đưa
Sóng sanh sóng mắt vàng mơ tách trà.
 
Áo, khăn lất phất lụa là
Tằm tang rút ruột thật thà tặng ban.
Dập dềnh gió lật đông sang
Bãi bồi hát lý nghiêng hàng dâu nghiêng.
 
Rảo qua mấy chốn ảo huyền
Về bên đồi núi nhắm nghiền tịnh thanh.
Bồng bềnh mây xuống loanh quanh
Dã quỳ tắm nắng lạnh hanh gợi tình.
 
Em đi, em đến tượng hình
Trời tương tư mãi chùng chình thả sương...
 
HỒ THẾ SINH