Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt I/2023

20:19, 04/02/2023

Thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  (trước khi báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2017/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc lấy ý kiến nhân dân việc  đề nghị tặng Huân chương Lao động các hạng trên Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh; Cổng thông tin điện tử Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trân trọng thông báo 01 cá nhân thuộc tỉnh Lâm Đồng được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng 

Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng), địa chỉ: tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, thành phố Đà Lạt hoặc địa chỉ email: btdkt@lamdong.gov.vn trước ngày 16/02/2023.