2 tỷ đồng đầu tư nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho khu vực nội ô thành phố Đà Lạt

AN NHIÊN 12:39, 25/09/2023

(LĐ online) - Ngày 25/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với 3 đề tài, dự án được giao trực tiếp cho các đơn vị triển khai thực hiện, có tổng kinh phí dự kiến 3,9 tỷ đồng.

 Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao trực tiếp cho Trường Đại học Thủy lợi nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ngập lụt cho khu vực nội ô thành phố Đà Lạt với kinh phí đầu tư 2 tỷ đồng. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá được một cách tổng thể hiện trạng, nguyên nhân gây ngập lụt đô thị và tiêu thoát nước tại khu vực nội ô thành phố Đà Lạt; đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, phi khí hậu đến tình hình ngập lụt đô thị và tiêu thoát nước tại khu vực nội ô thành phố Đà Lạt và đề xuất được các giải pháp giảm thiểu ngập lụt phù hợp và khả thi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trực tiếp cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghiên cứu thực trạng, giải pháp và đề xuất mô hình giảm nghèo đa chiều tại huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng với kinh phí dự kiến 900 triệu đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao trực tiếp cho Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc về văn hoá - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, kinh phí dự kiến 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện theo quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng theo quyết định này; trong đó, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự phù hợp của nội dung đề xuất; đảm bảo việc nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống xã hội.