Kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ em

AN NHIÊN 14:22, 18/09/2023

(LĐ online) - Ngày 18/9, Sở Y tế Lâm Đồng đã có kế hoạch kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và phân công các đơn vị y tế trong ngành triển khai thực hiện các nội dung cụ thể.

Kế hoạch được triển khai từ năm 2023 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học để chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Chỉ tiêu hàng năm có 100% trẻ được rà soát tiền sử tiêm chủng các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng khi nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Có  ít nhất 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ mũi vắc xin sởi, sởi - rubella (MR), vắc xin bại liệt (bOPV, IPV) và viêm não Nhật Bản (VNNB) được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh.

Đối tượng cần kiểm tra tiền sử tiêm chủng là tất cả trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học (lớp 1).

Đối tượng cần tiêm chủng bù liều là trẻ em được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đủ liều vắc xin sởi, sởi – rubella (MR), bại liệt (bOPV, IPV), viêm não Nhật Bản (VNNB) sẽ được tiêm chủng bù các vắc xin này.

Loại vắc xin sử dụng gồm: Tất cả các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng hoặc có thành phần tương tự trong tiêm chủng dịch vụ. Thực hiện tiêm chủng bù liều: vắc xin sởi, sởi - rubella (MR), bại liệt (bOPV, IPV), viêm não Nhật Bản (VNNB) dành cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2023.  Việc bổ sung các vắc xin khác trong tiêm chủng mở rộng trong các năm tiếp theo sẽ do Bộ Y tế hướng dẫn.

Phạm vi triển khai tại tất cả các Trạm Y tế trên địa bàn toàn tỉnh với hình thức tổ chức chiến dịch tiêm chủng bù liều hoặc lồng ghép với các đợt tiêm chủng thường xuyên tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.