Thanh lý 25.528 test nhanh Covid-19 từ nguồn tài trợ phòng chống dịch

AN NHIÊN 18:07, 12/09/2023

(LĐ online) - Ngày 12/9, Sở Y tế Lâm Đồng đã có thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc thanh lý 25.528 test nhanh Covid-19 có lỗi trong quá trình sử dụng.

Nhân viên y tế test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân trong thời kỳ cao điểm của dịch năm 2022 tại TP Đà Lạt
Nhân viên y tế test nhanh Covid-19 cho bệnh nhân trong thời kỳ cao điểm của dịch năm 2022 tại TP Đà Lạt

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về kết quả đánh giá chất lượng số test nhanh Covid-19 hàng tài trợ do các đơn vị báo cáo lỗi trong quá trình sử dụng, Sở Y tế Lâm Đồng thống nhất thanh lý số lượng 25.528 test nhanh Covid-19 sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng xác định giá trị sử dụng. Đây là số test nhanh Covid-19 do Công ty Phương Trang và Công ty AB Beauty World tài trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng.

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập Hội đồng thanh lý theo quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện của Bộ Y tế. Đồng thời, thực hiện việc cập nhật sổ sách theo quy định hiện hành và lưu kho biệt trữ hàng hóa thanh lý đến khi hết thanh kiểm tra phòng chống dịch Covid-19.