Bảo Lâm: Biểu dương 80 nhân tố điển hình

TRỊNH CHU 06:19, 03/11/2023

Thống kê từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm cho biết, thời gian qua, Nhân dân trong huyện đã góp hơn 9,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cũng như hiến 28.000 m2 đất và 2.153 ngày công làm các công trình phúc lợi xã hội. Ngoài thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, Nhân dân huyện Bảo Lâm còn tích cực hưởng ứng xây dựng Mô hình Giáo xứ An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp, gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Qua thẩm tra, đánh giá, đến nay, 4 giáo xứ trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã được cấp thẩm quyền công nhận Giáo xứ An toàn - Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp và 76 khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư tiêu biểu, 33 Khu dân cư kiểu mẫu. Thông qua Quỹ Vì người nghèo, huyện Bảo Lâm tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng, tiến hành xây dựng 34 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở...

Từ các phong trào nói trên, đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình trong lao động, sản xuất, trong các phong trào hoạt động. Để kịp thời động viên, giúp lan toả những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mới đây Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm đã biểu dương 80 nhân tố điển hình - gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống - xã hội.