Công nhận xã Quảng Ngãi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

H.SA 06:17, 16/11/2023

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 2191/QĐ-UBND công nhận xã Quảng Ngãi đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Những năm qua, với nhiều giải pháp đồng bộ, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Quảng Ngãi đã có sức lan toả rộng khắp và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao, diện mạo nông thôn từng ngày khởi sắc. Đặc biệt, Nhân dân trong xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như chăn nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả theo mô hình vườn mẫu, sản xuất lúa chất lượng cao... Nhờ vậy, đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Quảng Ngãi đạt 57,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong xã chỉ còn 1,44% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,05%.