Ðà Lạt: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 đạt 99,62%

VIẾT TRỌNG 06:48, 21/12/2023

UBND TP Đà Lạt cho biết, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính toàn thành phố trong năm 2023 đạt 99,62%.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND Phường 1, Đà Lạt
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại UBND Phường 1, Đà Lạt

Cụ thể, tính từ ngày 7/12/2022 đến ngày 4/12/2023, toàn thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 87.582 hồ sơ; giải quyết trước hạn, đúng hạn 87.253 hồ sơ.

Trong đó, tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố, đã tiếp nhận 15.868 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn 15.539 hồ sơ (trong đó có 370 hồ sơ đang giải quyết trong hạn và 9 hồ sơ đang giải quyết quá hạn), đạt tỷ lệ 97,93%, tăng 0,10% so với năm 2022.

Tại khối UBND các phường, xã đã tiếp nhận tổng cộng 71.714 hồ sơ, đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 71.714 hồ sơ (trong đó có 32 hồ sơ đang giải quyết trong hạn), đạt tỷ lệ 100%.