Cát Tiên: Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2

H.SA 06:30, 22/12/2023

Trung tâm Chính trị huyện Cát Tiên vừa tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023. Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2023 có 54 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian 7 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 10 chuyên đề dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. 

Qua đánh giá, chất lượng lớp học cho thấy các học viên chủ động tích cực trong học tập, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học, tập trung lắng nghe bài giảng, tích cực trao đổi, thảo luận và nghiên cứu tài liệu nhằm nắm vững kiến thức cơ bản của chương trình. Đặc biệt, tại lớp bồi dưỡng, Trung tâm Chính trị huyện đã tạo điều kiện cho các học viên tham quan, trải nghiệm thực tế nhằm bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng tổ chức, sinh hoạt tập thể, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, từ đó áp dụng vào thực tế xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.