Tiếp thu ý kiến về đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045

NGUYỄN NGHĨA 15:54, 23/02/2024

(LĐ online) - Ngày 23/2, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, một số địa phương đã triển khai niêm yết và giới thiệu các đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, nhằm thu nhận ý kiến từ các tổ chức và cá nhân.

Đồ án quy hoạch được niêm yết ở các địa phương.

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, công tác niêm yết và giới thiệu các đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045 đã được một số địa phương triển khai, nhằm thu nhận ý kiến từ các tổ chức và cá nhân quan tâm.

Đồng thời, Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đã yêu cầu các sở, ngành đăng tải hồ sơ dự thảo đồ án quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhằm thu thập ý kiến từ cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045.

Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, đồ án sẽ được công khai trong ít nhất 30 ngày tính từ ngày 22/02/2024, nhằm phục vụ công tác thu nhận ý kiến từ cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan.

Các tổ chức và cá nhân có thể gửi ý kiến góp ý đối với dự thảo đồ án quy hoạch bằng cách liên hệ với Sở Xây dựng qua hộp thư công vụ: sxd@lamdong.gov.vn hoặc gửi văn bản trực tiếp tới Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Lâm Đồng cũng đã đề nghị UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong việc thu nhận ý kiến quy hoạch, đồng thời đề xuất địa điểm trưng bày công khai dự thảo đồ án quy hoạch để người dân tiếp cận và đóng góp ý kiến.

Đây là cơ hội quan trọng để cộng đồng dân cư và các bên liên quan tham gia và đóng góp ý kiến vào quá trình quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của khu vực này trong tương lai.