Lâm Đồng có mật độ đô thị hóa cao nhất Tây Nguyên

VIẾT TRỌNG 00:06, 02/04/2024

Theo ngành chức năng Lâm Đồng, hiện Lâm Đồng là tỉnh có mức độ đô thị hóa cao nhất trong vùng Tây Nguyên với tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42,7%.

Hiện Lâm Đồng có 15 đô thị, gồm 1 đô thị loại I là TP Đà Lạt; 1 đô thị loại III là TP Bảo Lộc; 1 đô thị loại IV là thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng); 12 đô thị loại V gồm các thị trấn: Di Linh (huyện Di Linh), Đinh Văn và Nam Ban (huyện Lâm Hà), Lạc Dương (huyện Lạc Dương), Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), Thạnh Mỹ và D'ran (huyện Đơn Dương), Mađaguôi và Đạm Ri (huyện Đạ Huoai), Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), Cát Tiên và Phước Cát (huyện Cát Tiên).

Theo ngành chức năng, tổng dân số đô thị của tỉnh trên 523 nghìn người. Mật độ dân số đô thị trung bình trên địa bàn tỉnh đạt 606 người/km². Đối với khu vực toàn đô thị, TP Bảo Lộc có mật độ dân số cao nhất (1.541 người/km²), kế đó là huyện Đức Trọng (1.286 người/km²), huyện Đạ Huoai có mật độ dân số thấp nhất (85 người/km²).

Cho đến nay, Lâm Đồng đã hình thành rất rõ đô thị trung tâm vùng và trung tâm tiểu vùng trong đó Đà Lạt là đô thị trung tâm vùng tỉnh Lâm Đồng và trung tâm tiểu vùng Nam Tây Nguyên; Bảo Lộc là trung tâm tiểu vùng phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Định hướng chung của tỉnh trong thời gian qua và sắp đến vẫn là  các đô thị của tỉnh phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị sinh thái.