Triển khai 6 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh

QUỲNH UYỂN 10:29, 02/04/2024

(LĐ online) - Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ triển khai 6 nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, 6 nhiệm vụ được triển khai thực hiện bám sát những vấn đề thiết thực cần giải quyết do thực tiễn cuộc sống đặt ra, tập trung vào 3 lĩnh vực: môi trường và phòng chống thiên tai; công nghệ thông tin; nông nghiệp.

Việc triển khai nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ 3D trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên" sẽ góp phần quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử của di sản đến bạn bè quốc tế

Bao gồm các nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá hiện trạng, phân vùng nguy cơ rủi ro, cảnh báo sớm sạt trượt đất tại nội ô thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các trục quốc lộ chính tỉnh của Lâm Đồng; Ứng dụng công nghệ 3D trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên; Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng phần mềm quản lý các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình tại các xã vùng dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương; Xây dựng mô hình vườn mẫu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng tại khu vực thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, hướng tới xuất khẩu; Xây dựng chiến lược quảng bá và phát triển sản phẩm Atiso của thành phố Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Căn cứ vào mục tiêu, sản phẩm, dự kiến kinh phí, Sở Khoa học và Công nghệ  tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì có đủ năng thực hiện đề tài, dự án; thực hiện công tác quản lý đề tài, dự án để đạt kết quả cao.